Osebna Jantra

Osebna jantra je izredno močna slika, ki s pravilno kombinacijo barv in simbolov spreminja in ustvarja harmoničnost v prostoru kot tudi v nas samih. Zato jantram pripisujejo tudi zdravilne učinke.

Jantra je matrica našega energijskega valovanja, upodobljena v obliki in barvah. Naslikana je na osnovi točnega trenutka našega rojstva. 

Na podlagi yjotish analize trenutka rojstva se odčitajo osebne barve in simboli.

Tehnika izdelav janter je strara že več tisoč let in se je ohranila vse do danes.

Čemu služi slika?

Osebna jantra

Osebna jantra bo krepila in poudarjala pozitivne aspekte naše osebnosti, da bi se ti izrazili v našem življenju.

Simbol je oblika, ki ima sposobnost, da vase shrani veliko količino informacij, bo osebna jantra predstavljala strjen zapis modrosti življenjskih izkušenj, ki smo jih pridobili na poti večkratnih inkarnacij.

Osebna jantra prebudi v nas znanje, izkušnje, vedenja, modrost, moč, samozavest, prebuja pridobljena sposobnosti… Ob rednem meditiranju na sliko se prebuja višje stanje zavesti.

Beseda Jantra ima dva korena: TRA, ki pomeni osvoboditev, YAN, ki pomeni orodje, instrument.

Ko prejmemo osebno jantro, jo je potrebno še aktivirati. To storimo tako, da jo prosimo naj deluje v naše dobro.

Osebno jantro postavimo v prostor kjer se zadržujemo dlje časa, kjer se sproščamo, vadimo jogo ali kjer delamo.

 

 

Osebno jantro priporočamo ljudem:

  • ki želijo spoznati osebni energijski simbol,
  • ki želijo priti v stik z božanskim aspektom v sebi,
  • ki želijo prebuditi znanja, izkušnje, potenciale in moč v sebi,
  • ki želijo izraziti svoje kvalitete,
  • ki želijo vzpostaviti ravnovesje v sebi in v prostoru v katerem živijo.